Vyplatí se vám tepelné čerpadlo?

Autor příspěvku Administrator (admin) na 01.21.2014
Články z oboru topení a systémy vytápění >>

Tepelné čerpadlo je zařazeno k alternativním zdrojům energie. Z okolního prostředí sbírá teplo, převádí ho na vyšší teplotu a poté jej využije na ohřev vody nebo pro vytápění. Po dlouhou dobu zůstávala tepelná čerpadla, pro značnou pořizovací cenu a poměrně nízkou cenu energií, opomíjena. V současné době, při stále zvyšujících se cenách energií a výslednou úsporou, jsou tepelná čerpadla velmi zajímavou alternativou. Hlavním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla jsou tedy peníze, které můžete ušetřit za provoz domu.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Teplo dokáže tepelné čerpadlo převzít z vody, vzduchu a nebo ze země. Získané teplo převede na vyšší teplotu a to se pak dále využívá. Tepelná čerpadla mají dvě části – venkovní a vnitřní. Venkovní část tepelného čerpadla odebírá ze zdroje teplo a vnitřní část teplo předává. Teplo lze v některých specifických případech odebírat také z odpadních vod, odpadního vzduchu a nebo z teplých pramenů podzemní vody.
 
Tepelné čerpadlo funguje na podobném principu jako lednice – odebírá z venkovního prostoru teplo a předává ho do vytápěného vnitřního prostoru. Ve vodě, vzduchu i v zemi je velké množství tepla, ale kvůli nedostatečné hladině tepla není možné ho využívat přímo k ohřevu nebo vytápění. Tepelná čerpadla se označují podle toho, odkud odebírají teplo a kam ho poté předávají: voda – voda, vzduch – voda, vzduch – vzduch, země – voda.
 

Proč tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla spotřebují přibližně třetinu výkonu ve formě elektrické energie a teplo, které je získáváno z ochlazované látky, tvoří zbývající dvě třetiny. Návratnost prvotních investic se pohybuje od 4 let a ve většině případů do 6-ti let. Tepelná čerpadla jsou velmi ohleduplná k životnímu prostředí a jejich používáním se snižují emise skleníkových plynů i jiných škodlivých látek.
 

Kde tepelná čerpadla instalovat nelze?

Instalace tepelných čerpadel mají také jistá omezení. Tepelná čerpadla nelze instalovat v objektech s otopnou soustavou navrženou pro velmi vysokou teplotu vody a není vhodné je používat také tam, kde je objekt vytápěn nárazově.

 

Poslední změna: 01.21.2014 na 10:00:39

Zpět
print